Przed wejściem do każdej z galerii, z lewej strony drzwi znajduje się tablica, na której umieszczamy plakat towarzyszący danej wystawie lub informację o Autorze. Z prawej strony znajduje się wiszący na ścianie monitor przeznaczony do wyświetlania materiałów filmowych w standardzie HD. Proponujemy wyświetlanie na nim wywiadów z Autorami, materiały filmowe prezentujące realizację projektów lub film ukazujący sylwetkę Autora wystawy.

Uwaga: Na urządzeniach przenośnych (tablety, smartfony) zalecamy włączenie opcji "WERSJA NA KOMPUTER", dostępnej w przeglądarkach internetowych w prawym górnym rogu w postaci trzech kropek do rozwinięcia.   Zapraszamy do zapoznania się z naszymi galeriami wystawienniczymi, które mieszczą się na 21 wirtualnych piętrach. Galerie są różnorodne, składają się z jednej do kilku sal wystawienniczych. W zależności od rodzaju wystawy zmieniamy kolorystykę ścian.

KLIKNIJ PONIŻEJ I WEJDŹ 

Galeria 1
Wielka Łukowa


Galeria udostępnia jedną lub dwie sale wystawiennicze. Każda z sal charakteryzuje się łukami, które były już znane w czasach starożytnych i stosowane przez średniowiecze do dnia dzisiejszego. Dzięki tej nietypowej zabudowie w każdej z sal są do dyspozycji cztery przestrzenie, które pozwalają na prezentację prac ze świadomym ich podziałem na grupy. Wirtualny ekran do prezentacji materiału wideo jest umieszcony przed wejściem do galerii.  

Galeria 2
Duża Łukowa


Galeria udostępnia jedną salę wystawienniczą. Sala charakteryzuj​e się łukami, które były już znane w czasach starożytnych i stosowane przez średniowiecze do dnia dzisiejszego. Dzięki tej nietypowej zabudowie sali są do dyspozycji cztery przestrzenie, które pozwalają na prezentację prac ze świadomym ich podziałem na grupy. W przypadku większej ilości prac galeria jest rozbudowana o kolejne sale. Wirtualny ekran do prezentacji materiału wideo jest umieszcony przed wejściem do galerii.

Galeria 3
Konstruktywizm I, II i III

Galeria udostępnia trzy sale wystawiennicze.. Sale zaprojektowane są nowocześnie ze złamaną linią ścian umożliwiającą kameralny odbiór poszczególnych obrazów. Pozwala to Autorom na prezentowanie wystaw z wyraźnym podziałem tematycznym. Wirtualny ekran do prezentacji materiału wideo jest umieszcony przed wejściem do galerii lub w jednej z sal wystawienniczych. 

Galeria 4
Do Wielkiej Sali Kolumnowej

Do galerii wchodzimy przez korytarz, w którym prezentowany jest materiał wideo. Galeria udostępnia łącznie trzy sale wystawiennicze, dwie pierwsze o nowoczensej architekturze, ze złamaną linią ścian umożliwiają kameralny odbiór poszczególnych prac. W sali nr 2 jest udostępniona przestrzeń na materiał wideo. Ostatnia z sal nosi nazwę "Wielkiej Sali Kolumnowej". To jedna z nielicznych sal, która posiada kolumny wspierające w kilku miejscach strop. Tworzą one unikalną przestrzeń, w której prezentowane prace nabierają kameralnego wyglądu, przedzielone okrągłymi kolumnami. Powierzchnia kolumn może być wykorzystana do prezentacji nietypowych prac lub elementów uzupełniających zasadniczą część ekspozycji umieszczoną na ścianie, np. opisy. 

Galeria 5
Bez ograniczeń

Do galerii wchodzimy przez korytarz, w którym dwa duże wirtualne monitory są przygotowane do zaprezentowania materiału wideo. Galeria udostępnia cztery sale wystawiennicze, które noszą nazwę sal "Bez ograniczeń". Jest to olbrzymia przestrzeń wystawiennicza, przeznaczona do prezentacji fotografii lub grafiki w mniejszych rozmiarach, jak również prac wieloelementowych tworzących cykle i serie. Idealnie prezentuje się w niej wystawy zbiorowe.

Galeria 6
Panoramiczna

Galeria udostępnia dwie sale wystawiennicze,.​ Sale idealnie się sprawdzają do prezentacji fotografii, jak i malarstwa panoramicznego. Olbrzymia przestrzeń Sal powoduje, że nawet wielkie panoramy umieszczone w jednym lub dwóch wierszach prezentują się okazale, ukazując swoją niezwykłość, jako dziedzina współczesnej fotografii i malarstwa panoramicznego, które w XIX wieku było niezwykle popularne na terenie Europy i Ameryki, stając się w tamtym czasie pierwszym medium masowej komunikacji. W pierwszej sali jest umieszczony wirtualny monitor do prezentacji materiału wideo.

Galeria 7
Sześcienna

Galeria udostępnia dwie sale wystawiennicze, które są idealne dla Współczesnych Autorów Sztuk Wizualnych. Geometryczny styl przestrzeni Sal Sześciennych umożliwia nietypowe podejście do prezentacji prac, prowokując autorów do wykorzystania jej kształtu w celu aranżacji własnych wystaw. Wirtualne monitory do prezentacji materiału wideo są umieszczane na ścianach w dowolnym miejscu, tak aby idealnie współgrały z prezentowanymi pracami. 

Galeria 8
Niszowa 

Do galerii wchodzi się przez salę wideo, w której umieszczone są dwa duże ekrany do prezentacji materiału wideo. Galeria udostępnia dwie duże sale wystawiennicze z rozbudowaną przestrzenią umozliwiającą jej kreatywne wykorzystanie przez Artystów, dającą możliwość zwiedzającym na skoncentrowanie się na odbiorze poszczególnych prac. Zaletą tej galerii jest umieszczenie trzeciej sali przystosowanej do prezentacji materiałów wideo, obrazów lub innych elementów wystawienniczych. Sala ta idealnie się wpisuje na specjalne wydarzenia np. spotkania autorskie. 

Galeria 9
Na Ostatnim Piętrze

Tworząc dwadzieścia jeden galerii postanowiliśmy wykorzystać wszystkie możliwości budynku, w którym się one znajdują. Ostatnie piętro miało być początkowo miejscem spotkań i dyskusji prowadzonych przy kawie czy herbacie. Jednak jego unikalna lokalizacja i strop ze świetlikami spowodowały, że również ta przestrzeń została wykorzystana dla potrzeb wystawienniczych. Mamy nadzieję, że jej unikalny charakter docenią Autorzy osobistych projektów oraz Artyści Fotografowie, penetrujący za pomocą aparatu fotograficznego współczesne relacje zachodzące w przestrzeniach naszej cywilizacji, w pierwszej połowie dwudziestego pierwszego wieku. Galeria udostępnia dwie sale wystawiennicze i salę wideo z dużym ekranem lub opcjonalnie z kilkoma ekranami.

Galeria 10
Film i Fotografia

Fotografia i Film często wzajemnie się uzupełniają, stanowiąc autorską wypowiedź fotograficzną razem z zapisem video przedstawiającym prace nad projektem fotograficznym jak również filmów, w których fotografia jest dokumentem z planu realizacji filmowej. Mamy nadzieję, że przestrzeń ta zainspiruje twórców, dla których fotografia i film są równoprawnymi środkami wyrazu, wzajemnie się uzupełniającymi, a często stanowiącymi spójną wypowiedź Autora lub Autorów. Galeria w całości w ciemnych szarościach udostępnia Twórcom salę wideo przez którą wchodzimy do trzech sal wystawienniczych. Sale posiadają wiele ścianek działowych, umożliwia to podział przestrzeni na tematy. Galeria jest równiez idealna do prezentacji wystaw zbiorowych.

Galeria 11
Mała

Galeria ta jest idealnym miejscem do prezentacji niewielkich projektów wizualnych. W zależności od formatu prac oraz ich aranżacji można w niej przedstawić wystawy składające się od kilku do kilkunastu prac. Galeria udostępnia jedną salę wystawienniczą z możliwością zmiany kolorystyki ścian z ciemnych na jasne. Wirtualny ekran do prezentacji materiału wideo jest umieszcony przed wejściem do galerii. W sali jest również umieszczony stojący baner.

Galeria 12
Wielkie Otwarcie

Wielkie Otwarcie to galeria przeznaczonadla wielkich wystaw, zarówno zbiorowych jak i pojedynczych Autorów. Do galerii wchodzimy przez dużą salę wideo, w której można zaprezentować materiał wideo na przygotowanych do tego celu siedmiu ekranach powieszonych na scianach. Część ektranów można zastąpić pracami, lub innymi formami prezentacji. Galeria udostępnia pięć dużych sal wystawienniczych. Olbrzymia nowoczesna przestrzeń przedzielona częściowo ścianą na środku sal umożliwia szeroką prezentację niezwykłych projektów czy ciągów narracyjnych, możliwych do prezentacji na tak dużych powierzchniach ścian. 

Galeria 13
13 Obrazów

To propozycja dla Autorów, którzy chcą zmierzyć się z ograniczoną do dwunastu ilością swoich prac oraz ekranem projekcyjnym, na którym wypowiedź Autora, krytyków lub po prostu zapis pracy nad wystawą, stanowi doskonałe uzupełnienie ekspozycji dwunastu prac. Galeria udostępnia jedną salę wystawienniczą.

Galeria 14
Podwójna

Do galerii wchodzimy przez korytarz, w którym duży wirtualny monitor jest przygotowany do zaprezentowania materiału wideo. Galeria podwójna to propozycja wykorzystania przestrzeni trzech powielonych wygladem sal wystawienniczych. Każda z sal ma po dwie wydzielone przestrzenie, które umożliwiają podział lub uzupełnienie poszczególnych części wystawy. Na życzenie Autorów istnieje możliwość dopasowania kolorystyki ścian do charakteru prezentowanych wystaw.  

Galeria 15
Długa

Galeria udostępnia trzy sale wystawiennicze. Jest to unikalna przestrzeń dla Autorów wieloobrazowych wypowiedzi dających się przedstawić w postaci ciągów prac umieszczanych na długich ścianach. Istnieje możliwość dopasowania kolorystyki ścian do charakteru prezentowanych wystaw. Po wejściu do pierwszej z sal wystawę oteira materiał wideo prezentowany na dużym wirtualnym ekranie zawieszonym na ścianie.

Galeria 16
Czarna I, II, III

Do galerii wchodzimy przez korytarz, w którym można na przeciwległych ścianach umieścić dwa duże wirtualne monitory do zaprezentowania materiału wideo. Galeria Czarna to przestrzeń trzech oddzielnych sal, klimatem będących połączeniem studia fotograficznego z przestrzenią wystawienniczą. Czarne ściany pozwalają prezentować fotografie z wyrazistymi kontrastami lub te, dla których ciemna tonacja prezentowanych prac ginęłaby na jasnych ścianach Galerii. Również grafika czy malarstwo operujące mocnym kolorem czy kontrastem może być doskonale widoczne na czerni ścian. 

Galeria 17
Bunkier I

Tworząc naszą Galerię 21 Wieku olbrzymim nakładem sił i środków zagospodarowaliśmy kilku poziomowe piwnice i dziwny bunkier, znajdujący się w pobliżu. W wyniku tych działań powstały unikalne przestrzenie wystawiennicze, które mamy nadzieję będą stanowić wyzwanie dla Artystów. Galeria Bunkier udostępnia dwie sale wystawiennicze.

Galeria 18
Sala Bunkier II

Tworząc naszą Galerię 21 Wieku olbrzymim nakładem sił i środków zagospodarowaliśmy kilku poziomowe piwnice i dziwny bunkier, znajdujący się w pobliżu. W wyniku tych działań powstały unikalne przestrzenie wystawiennicze, które mamy nadzieję będą stanowić wyzwanie dla Artystów. Galeria udostępnia jedną sale wystawienniczą.

Galeria 19
Stara Maszynownia

Opuszczone hale przemysłowe są świadectwem rozwoju naszej cywilizacji w wiekach XIX i XX. Obecnie ich wygląd nosi jedynie ślady pamięci pracujących w nich kiedyś maszyn i ciągów technologicznych. Śladami pamięci są okna i przejścia, miejsca montażu nieobecnych urządzeń odnajdywane na podłogach, ścianach i stropach. Kiedyś pracowali tam ludzie poświęcając czasami całe swoje życie na obsługę maszyn. Obecnie miejsca te ze względu na unikalny wygląd stają się coraz częściej galeriami sztuki. Galeria udostępnia dwie sale wystawiennicze.

Galeria 20
Postindustrialna I, II, III

Tworząc naszą Galerię 21 Wieku olbrzymim nakładem sił i środków zagospodarowaliśmy kilkupoziomowe piwnice. Udostępniono nam również przestrzenie w niedawno zamkniętym zakładzie przemysłowym znajdującym się niedaleko od naszej siedziby. Uzyskaliśmy zgodę prezentowania wystaw w olbrzymich halach, opuszczonej elektrowni. Hale są bezpieczne, ponieważ teren zamkniętego za względów bezpieczeństwa zakładu jest monitorowany całą dobę. Dla artystów tak olbrzymi obiekt jest szansą na zmierzenie się z prezentacją własnej twórczości w surowym wnętrzu przestrzeni postindustrialnej. Galeria udostępnia trzy sale wystawiennicze. 

Galeria 21
Stara Twierdza I, II, III

Głębokie piwnice pod naszą Galerią okazały się być fragmentami dawnej Twierdzy. Po rekonstrukcji i adaptacji powstały trzy sale wystawiennicze Stara Twierdza I, Stara Twierdza II i najniżej położona Stara Twierdza III. Artyści znajdą w tych salach ciekawe przestrzenie do prezentacji swoich projektów artystycznych. Galeria udostępnia trzy sale wystawiennicze.