W okresie rozwijających się technik cyfrowych oraz łatwego dostępu do Internetu wirtualne wystawy w wirtualnych galeriach to przyszłość. 

Pandemia koronawirusa Covid 19 w ciągu kilku miesięcy rozprzestrzeniła się na wszystkie kontynenty, obejmując ponad dwieście państw świata, Europę i Polskę. Odpowiedzią na atak wirusa jest zdecydowane przeniesienie aktywności zawodowej i społecznej do przestrzeni wirtualnej, adaptując możliwości, jaki oferuje kontakt zdalny z wykorzystaniem komputera, kamery i mikrofonu. 

Wstrzymały lub ograniczyły swą działalność instytucje kultury i sztuki, teatry, kina. Nie wiadomo jak długo potrwa pandemia, ile zbierze ofiar i jak wpłynie na kondycję psychiczną i fizyczną nas wszystkich. Bezspornym faktem jest konieczność zaadaptowania się społeczeństw do nowych warunków życia, aktywności zawodowej i społecznej oraz korzystania z dóbr kultury i nauki. 

Świat wirtualny w którym żyjemy, a który z sukcesem wybudowaliśmy w XX! wieku umożliwił nam nieograniczony dostęp do informacji, wymianę idei oraz komunikację z wykorzystaniem dźwięku, obrazu, video oraz przesyłania olbrzymich ilości danych i informacji. Coraz łatwiejszy dostęp do serwisów internetowych powoduje, że logiczną konsekwencją tego jest budowa i udostępnianie sztuk wizualnych w przeznaczonych do ich prezentacji internetowych galeriach sztuki.

Pandemia koronawirusa Covid 19 w ciągu kilku miesięcy rozprzestrzeniła się na wszystkie kontynenty, obejmując ponad 190 państw świata, w tym również Polskę i pozostałe kraje Europy. Odpowiedzią na atak wirusa jest przeniesienie przez ludzi ich aktywności zawodowej i społecznej do przestrzeni wirtualnej, adaptując możliwości, jakie oferuje kontakt zdalny z wykorzystaniem komputera, kamery i mikrofonu. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, jak również potrzebom Artystów, Fundacja „For Photography” stworzyła wirtualną galerię wystawową pod nazwą Galeria 21 Wieku. Wirtualna galeria to zaaranżowana przez autorów przestrzeń udostępniona dla twórców obrazu (fotografików, grafików, malarzy), którzy dzięki tej przestrzeni będą mogli wystawiać swoje dzieła, tworząc w ten sposób, nowoczesną formę komunikowania się z odbiorcami fotografii i pozostałych sztuk wizualnych, jak również z kolekcjonerami dzieł sztuki. 

Zaletą wirtualnej Galerii 21 Wieku jest nieograniczony dostęp do wystaw przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.  Aby zwiedzić wystawę, nie musimy wychodzić z domu, a prezentowane na wystawie prace można obejrzeć, spacerując po salach wystawowych i na życzenie powiększając prezentowane dzieła do rozmiarów monitora.

Sale wystawowe

Galeria 21 Wieku posiada 21 indywidualnych galerii. Każda z galerii ma do dyspozycji od jednej do trzech sal wystawowych o różnorodnym układzie architektonicznym i kolorystyce. Sale osiadają nagłośnienie.

W przypadku dużych wystaw możemy udostępniać kilka sal dodatkowo w danej galerii, aranżując w nich jedną większą wystawę. KATALOG CYFROWY

Każdej wystawie towarzyszy opracowany przez Fundację katalog cyfrowy z nadanym numerem ISBN. Katalog dostępny dla zwiedzających w postaci pdf. 

Wystarczy wysłać e-mail do fundacji z podaniem autora wystawy i prośbą o katalog, my zwrotnie prześlemy pdf katalogu.