GGPKG_PLUGIN_ERROR_HTML5_REQUIRED

Galeria 1
Wielka Sala Łukowa


Galeria udostępnia jedną salę wystawienniczą, która nosi nazwę "Wielka Sala Łukowa". Sala charaktryzuje się łukami, które były już znane w czasach starożytnych i stosowane przez średniowiecze do dnia dzisiejszego. Dzięki tej nietypowej zabudowie sali są do dyspozycji cztery przestrzenie, które pozwalają na prezentację prac ze świadomym ich podziałem na grupy.