Przed wejściem do  każdej z galerii,  z lewej strony drzwi znajduje się tablica, na której można powiesić plakat towarzyszący danej wystawie oraz informacje o Autorze. Z prawej strony znajduje się wiszący na ścianie telewizor przeznaczony do wyświetlania materiałów filmowych w standardzie HD. Proponujemy wyświetlanie na nim wywiadów z Autorami, materiały filmowe prezentujące realizację projektów lub film ukazujących sylwetkę Autora wystawy.

Uwaga: Na urządzeniach przenośnych (tablety, smartfony) zalecamy włączenie opcji "WERSJA NA KOMPUTER", dostępnej w przeglądarkach internetowych w prawym górnym rogu w postaci (trzy kropki).

GGPKG_PLUGIN_ERROR_HTML5_REQUIRED

Galeria 1
Wielka Sala Łukowa


Galeria udostępnia jedną salę wystawienniczą, która nosi nazwę "Wielka Sala Łukowa". Sala charaktryzuje się łukami, które były już znane w czasach starożytnych i stosowane przez średniowiecze do dnia dzisiejszego. Dzięki tej nietypowej zabudowie sali są do dyspozycji cztery przestrzenie, które pozwalają na prezentację prac ze świadomym ich podziałem na grupy.   

GGPKG_PLUGIN_ERROR_HTML5_REQUIRED

Galeria 2
Duża Sala Łukowa


Galeria udostępnia jedną salę wystawienniczą, która nosi nazwę "Duża Sala Łukowa". Sala charaktryzuje się łukami, które były już znane w czasach starożytnych i stosowane przez średniowiecze do dnia dzisiejszego. Dzięki tej nietypowej zabudowie sali są do dyspozycji cztery przestrzenie, które pozwalają na prezentację prac ze świadomym ich podziałem na grupy.  

GGPKG_PLUGIN_ERROR_HTML5_REQUIRED

Galeria 3
Sala Konstruktywizm I, II i III

Galeria udostępnia trzy sale wystawiennicze, które noszą nazwę "Sala Konstruktywizm I, Konstruktywizm II oraz Konstruktywizm III". 
Sale zaprojektowane są nowocześnie ze złamaną linią ścian umożliwiającą kameralny odbiór poszczególnych obrazów. 
Pozwala to Autorom na prezentowanie wystaw z wyraźnym podziałem tematycznym. 

GGPKG_PLUGIN_ERROR_HTML5_REQUIRED

Galeria 4
Wielka Sala Kolumnowa

Galeria udostępnia jedną salę wystawienniczą, które nosi nazwę "Wielkiej Sali Kolumnowej". Sala jako jedyna posiada kolumny wspierające w kilku miejscach strop. Tworzą one unikalną przestrzeń, w której prezentowane prace nabierają kameralnego wyglądu, przedzielone sześciokątnymi kolumnami. Powierzchnia kolumn może być wykorzystana do prezentacji nietypowych prac lub elementów uzupełniających zasadniczą część ekspozycji umieszczoną na ścianie. 

GGPKG_PLUGIN_ERROR_HTML5_REQUIRED

Galeria 5
Sala Współczesna

Galeria udostępnia jedną salę wystawienniczą, która nosi nazwę "Sali Współczesnej". Jest to olbrzymia przestrzeń wystawiennicza, przeznaczona do prezentacji fotografii lub grafiki w mniejszych rozmiarach, jak również prac wieloelementowych tworzących cykle i serie.  

GGPKG_PLUGIN_ERROR_HTML5_REQUIRED

Galeria 6
Wielka Sala Panoramiczna

Galeria udostępnia jedną salę wystawienniczą, która nosi nazwę "Wielka Sala Panoramiczna". Sala przeznaczona jest do prezentacji fotografii, jak i malarstwa panoramicznego. Olbrzymia przestrzeń Sali powoduje, że nawet wielkie panoramy umieszczone w jednym lub dwóch wierszach prezentują się okazale, ukazując swoją niezwykłość, jako dziedzina współczesnej fotografii i malarstwa panoramicznego, które w XIX wieku było niezwykle popularne na terenie Europy i Ameryki, stając się w tamtym czasie pierwszym medium masowej komunikacji.

GGPKG_PLUGIN_ERROR_HTML5_REQUIRED

Galeria 7
Sala Sześcienna

Galeria udostępnia jedną salę wystawienniczą, która nosi nazwę "Sala Sześcienna". Sala idealna dla Współczesnych Autorów Sztuk Wizualnych. Geometryczny styl przestrzeni Sali Sześciennej umożliwia nietypowe podejście do prezentacji prac, prowokując autorów do wykorzystania jej kształtu w celu aranżacji własnych wystaw. 

GGPKG_PLUGIN_ERROR_HTML5_REQUIRED

Galeria 8
Sala Niszowa

Galeria udostępnia jedną salę wystawienniczą, która nosi nazwę "Sali Niszowej". Duży ekran filmowy oraz przestrzenie łukowe tworzące nisze w ścianach są pomysłem na ich kreatywne wykorzystanie przez Artystów, dając możliwość zwiedzającym na skoncentrowanie się na odbiorze prac w mniejszych przestrzeniach, tworzących nisze.

GGPKG_PLUGIN_ERROR_HTML5_REQUIRED

Galeria 9
Sala Na Ostatnim Piętrze

Tworząc dwadzieścia jeden galerii postanowiliśmy wykorzystać wszystkie możliwości budynku, w którym się one znajdują. Ostatnie piętro miało być początkowo miejscem spotkań i dyskusji prowadzonych przy kawie czy herbacie. Jednak jego unikalna lokalizacja i strop ze świetlikami spowodowały, że również ta przestrzeń została wykorzystana dla potrzeb wystawienniczych. Mamy nadzieję, że jej unikalny charakter docenią Autorzy osobistych projektów oraz Artyści Fotografowie, penetrujący za pomocą aparatu fotograficznego współczesne relacje zachodzące w przestrzeniach naszej cywilizacji, w pierwszej połowie dwudziestego pierwszego wieku. Galeria udostępnia jedną salę wystawienniczą.

GGPKG_PLUGIN_ERROR_HTML5_REQUIRED

Galeria 10
Sala Film i Fotografia

Fotografia i Film często wzajemnie się uzupełniają, stanowiąc autorską wypowiedź fotograficzną razem z zapisem video przedstawiającym prace nad projektem fotograficznym jak również filmów, w których fotografia jest dokumentem z planu realizacji filmowej. Mamy nadzieję, że przestrzeń ta zainspiruje twórców, dla których fotografia i film są równoprawnymi środkami wyrazu, wzajemnie się uzupełniającymi, a często stanowiącymi spójną wypowiedź Autora lub Autorów. Galeria udostępnia dwie sale wystawiennicze.

GGPKG_PLUGIN_ERROR_HTML5_REQUIRED

Galeria 11
Sala Mała

Sala Mała to miejsce prezentacji, do którego zapraszamy Autorów niewielkich projektów wizualnych. W zależności od formatu prac oraz ich aranżacji w Sali Małej można przedstawić wystawy składające się od kilku do kilkunastu prac. Galeria udostępnia jedną salę wystawienniczą.

GGPKG_PLUGIN_ERROR_HTML5_REQUIRED

Galeria 12
Sala Wielkie Otwarcie

Sala Wielkie Otwarcie przeznaczona jest dla wielkich wystaw, zarówno zbiorowych jak i pojedynczych Autorów. Olbrzymia nowoczesna przestrzeń przedzielona częściowo ścianą na środku sali umożliwia szeroką prezentację niezwykłych projektów czy ciągów narracyjnych, możliwych do prezentacji na tak dużych powierzchniach ścian. Galeria udostępnia jedną salę wystawienniczą.

GGPKG_PLUGIN_ERROR_HTML5_REQUIRED

Galeria 13
Sala 13 Obrazów

Sala 13 obrazów to propozycja dla Autorów, którzy chcą zmierzyć się z ograniczoną do dwunastu ilością swoich prac oraz ekranem projekcyjnym, na którym wypowiedź Autora, krytyków lub po prostu zapis pracy nad wystawą, stanowi doskonałe uzupełnienie ekspozycji dwunastu prac. Galeria udostępnia jedną salę wystawienniczą.

GGPKG_PLUGIN_ERROR_HTML5_REQUIRED

Galeria 14
Sala Podwójna

Sala Podwójna do propozycja wykorzystania przestrzeni dwóch sal do prezentacji własnego projektu. Sale połączone przejściem umożliwiają podział lub uzupełnienie poszczególnych części wystawy. Na życzenie Autorów istnieje możliwość dopasowania kolorystyki ścian do charakteru prezentowanych wystaw.  Galeria udostępnia dwie sale wystawiennicze.

GGPKG_PLUGIN_ERROR_HTML5_REQUIRED

Galeria 15
Sala Długa

Sala długa to unikalna przestrzeń dla Autorów wieloobrazowych wypowiedzi dających się przedstawić w postaci ciągów prac umieszczanych na długich ścianach. Istnieje możliwość dopasowania kolorystyki ścian do charakteru prezentowanych wystaw. Galeria udostępnia jedną salę wystawienniczą.

GGPKG_PLUGIN_ERROR_HTML5_REQUIRED

Galeria 16
Sala Czarne I, II, III

Sala Czarna I, II i III to przestrzeń trzech oddzielnych sal, klimatem będąca połączeniem studia fotograficznego z przestrzenią wystawienniczą. Czarne ściany pozwalają prezentować fotografie z wyrazistymi kontrastami lub te, dla których ciemna tonacja prezentowanych prac ginęłaby na jasnych ścianach Galerii. Również grafika czy malarstwo operujące mocnym kolorem czy kontrastem może być doskonale widoczne na czerni ścian. Galeria udostępnia trzy sale wystawiennicze.

GGPKG_PLUGIN_ERROR_HTML5_REQUIRED

Galeria 17
Sala Bunkier I

Tworząc naszą Galerię 21 Wieku olbrzymim nakładem sił i środków zagospodarowaliśmy kilku poziomowe piwnice i dziwny bunkier, znajdujący się w pobliżu. W wyniku tych działań powstały unikalne przestrzenie wystawiennicze, które mamy nadzieję będą stanowić wyzwanie dla Artystów. Galeria udostępnia jedną sale wystawienniczą.

GGPKG_PLUGIN_ERROR_HTML5_REQUIRED

Galeria 18
Sala Bunkier II

Tworząc naszą Galerię 21 Wieku olbrzymim nakładem sił i środków zagospodarowaliśmy kilku poziomowe piwnice i dziwny bunkier, znajdujący się w pobliżu. W wyniku tych działań powstały unikalne przestrzenie wystawiennicze, które mamy nadzieję będą stanowić wyzwanie dla Artystów. Galeria udostępnia jedną sale wystawienniczą.

GGPKG_PLUGIN_ERROR_HTML5_REQUIRED

Galeria 19
Sala Stara Maszynownia

Opuszczone hale przemysłowe są świadectwem rozwoju naszej cywilizacji w wiekach XIX i XX. Obecnie ich wygląd nosi jedynie ślady pamięci pracujących w nich kiedyś maszyn i ciągów technologicznych. Śladami pamięci są okna i przejścia, miejsca montażu nieobecnych urządzeń odnajdywane na podłogach, ścianach i stropach. Kiedyś pracowali tam ludzie poświęcając czasami całe swoje życie na obsługę maszyn. Obecnie miejsca te ze względu na unikalny wygląd stają się coraz częściej galeriami sztuki. Galeria udostępnia jedną sale wystawienniczą.

GGPKG_PLUGIN_ERROR_HTML5_REQUIRED

Galeria 20
Sala Postindustrialna I, II, III

Tworząc naszą Galerię 21 Wieku olbrzymim nakładem sił i środków zagospodarowaliśmy kilkupoziomowe piwnice. Udostępniono nam również  przestrzenie w niedawno zamkniętym zakładzie przemysłowym znajdującym się niedaleko od naszej siedziby. Uzyskaliśmy zgodę  prezentowania  wystaw w olbrzymich halach, opuszczonej elektrowni. Hale są bezpieczne, ponieważ teren zamkniętego za względów bezpieczeństwa zakładu jest monitorowany całą dobę. Dla artystów tak olbrzymi obiekt jest szansą na zmierzenie się z prezentacją własnej twórczości w surowym wnętrzu przestrzeni postindustrialnej.  Galeria udostępnia trzy sale wystawiennicze. 

GGPKG_PLUGIN_ERROR_HTML5_REQUIRED

Galeria 21
Sala Stara Twierdza I, II, III

Głębokie piwnice pod naszą Galerią okazały się być fragmentami dawnej Twierdzy. Po rekonstrukcji i adaptacji powstały trzy sale wystawiennicze Stara Twierdza I, Stara Twierdza II i najniżej położona Stara Twiewrdza III. Artyści znajdą w tych salach ciekawe przestrzenie do prezentacji swoich projektów artystycznych. Galeria udostępnia trzy sale wystawiennicze.